Принтиране

Дежурство и време на разположение

Автор: Мариана Василева,
В „Държавен вестник“, бр. 78 от 30.09.2022 г. е обнародвано Постановление № 289 от 27.09.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.