Принтиране

Актуални промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Автор: Мариана Василева,
Както вече посочихме, в брой 27 на „Държавен вестник“ от 24.03.2023 г. е обнародвано Постановление № 45 от 22.03.2023 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.