Принтиране

Актуална практика на Върховния касационен съд по прилагане на трудовото законодателство

Автор: ВКС,
Тълкувателно решение № 5/2019 г. от 26.10.2021 г.