Принтиране

Актуална практика на Съда на ЕС в областта на трудовото право

Автор: Полина Цокова,
Съдът на Европейския съюз (СEС) работи в сътрудничество с националните юрисдикции на държавите членки, които прилагат правото на Съюза.