- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна

В сила от началото на всяка година, се правят промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски.