Принтиране

Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна

Автор: Димитър Бойчев,
В сила от началото на всяка година, се правят промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски.