Принтиране

Задължителни осигурителни вноски върху средствата, предоставяни под формата на ваучери за храна

Автор: Димитър Бойчев,
Всяка година се извършват определени промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски.