- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Зачитане на осигурителен стаж по време на неплатен отпуск през 2020 година

В брой 44 на „Държавен вестник“ от 13.05.2020 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. Законът влезе в сила от 14.05.2020 г.