Принтиране

Влияние на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. върху пенсиите, обезщетенията и осигурителните доходи

Автор: Катя Петрова
В „Държавен вестник“, бр. 66 от 01.08.2023 г., е публикуван Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (ЗБДОО за 2023 г.).