- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Възможности за закупуване на осигурителен стаж за времето на следването

„Желая да закупя като осигурителен стаж годините на следването си. Как мога да направя това?“