- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въвеждане на данни от болнични листове със застъпващи се периоди

„Работник има издаден болничен лист за период: 01.09. – 28.09.2021 г. Налага му се болничен престой и получава втори болничен лист за период: 05.09. – 14.09.2021 г. Как се въвеждат двата болнични листа в Приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване?“