Принтиране

Въпроси и отговори, свързани с отпускането на пенсиите – 4/2022

Автор: НОИ,
ВЪПРОС: Задължително ли е личното подаване на заявлението за отпускане на пенсия?