Принтиране

Установяване на временната неработоспособност. Издаване на болнични листове, подаване на данните от тях в НОИ и обжалване

Автор: Даниела Асенова,
Временната неработоспособност се удостоверява с болничен лист. Условията и редът за установяване на временна неработоспособност, както и общите правила за издаване на болничните листове са уредени в Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ).