Принтиране

Условия и ред за ползване на новото обезщетение от бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст, в сила от 1 август 2022 година

Автор: НОИ,
От 01.08.2022 г. влизат в сила изменения и допълнения в Кодекса на труда (КТ) и Кодекса за социално осигуряване (КСО), с които се въвежда право на отпуск и парично обезщетение на бащите/осиновителите на деца до 8-годишна възраст.