Принтиране

Условия и ред за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност

Автор: Даниела Асенова,
Лицата, които упражняват трудова дейност и са осигурени за общо заболяване и майчинство и за трудова злополука и професионална болест във фонд „Общо заболяване и майчинство“ и фонд „Трудова злополуки професионална болест“ на държавното обществено осигуряване, са: