Принтиране

Указание изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г. относно новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г.

Автор: НАП,
Относно Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г.). Указание изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г. относно новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. […]