Принтиране

Указание изх. № 20-00-124 от 19.08.2020 г.

Автор: НАП,
Относно Постановление № 199 на Министерския съвет от 07.08.2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (обн. ДВ, бр. 71 от 01.08.2020 г.).