- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Указание изх. № 20-00-113 от 20.07.2020 г.

Относно Промени в Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност, в сила от 20.06.2020 г.