Принтиране

Удължаване действието на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 година и през настоящата година

Автор: Катя Петрова,
В края на 2022 г., поради редица обстоятелства, не бяха приети Закон за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2023 г., Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2023 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2023 г.