Принтиране

Становище изх. № 20-00-43 от 08.03.2022 г. по прилагането на Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за 2022 година

Автор: НАП,
Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.).