Принтиране

Становище изх. № 20-00-23 от 28.01.2022 г. по прилагане на осигурителното законодателство

Автор: НАП,
Във връзка с прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразяваме следното становище: