- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Становище изх. № 20-00-1 от 02.01.2020 г.

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.)