Принтиране

Становище № 20-00-22 от 10.02.2021 г. на НАП

Автор: НАП
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 10 от 05.02.2021 г.)