Принтиране

Становище № 20-00-100 от 02.08.2023 г. на НАП

Автор: НАП
Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.