Принтиране

Служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, считано от 1 април 2023 година

Автор: НОИ,
Разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване нормативно урежда възможността за преизчисляване на трудовите пенсии за лицата, които продължават да полагат труд, за който подлежат на осигуряване, след пенсионирането си.