Принтиране

Считано от 25 декември 2021 г. са в сила важни промени в пенсионното законодателство, свързани с размера на трудовите пенсии

Автор: НОИ,
Считано от 25.12.2021 г., размерът на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които се отпускат с начална дата след 24.12.2021 г., вече се изчислява с нова тежест за годините и месеците осигурителен стаж без превръщане.