Принтиране

Промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с фазата на изплащане на пенсиите от втория стълб и правата на осигурените лица

Автор: Михаела Тодорова,
Неотдавна бяха обнародвани дългоочакваните промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), свързани с фазата на изплащане на пенсиите от т. нар. „втори“, капиталов стълб на пенсионната система (ДВ, бр. 19 от 05.03.2021 г.).