- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промените в Кодекса за социално осигуряване и основни параметри, заложени в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година

В този първи за годината брой ще представим основните параметри в бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., както и кратък коментар на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.), които представляват интерес за осигурените лица, осигурителите, бизнеса и пенсионерите.