- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промени в Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност

От 20.06.2020 г. влиза в сила Протокол за изменение на Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27.02.2009 г. и Протокол за изменение на Споразумението между министъра на труда и социалната политика на Република България и Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Руската Федерация за прилагане на Договора между Република България и Руската Федерация за социална сигурност от 27.02.2009 г.