Принтиране

Проблемът за наследяването от братя и сестри на средствата от индивидуалната партида при смърт на лице, подлежало на задължително допълнително пенсионно осигуряване

Автор: Поля Голева,
При допълнителното задължително пенсионно осигуряване наследниците на осигуреното лице имат право да получат сумата, натрупана и неизразходена по индивидуалната партида на наследодателя.