- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Приложимо осигурително законодателство по Споразумението в сферата на социалната сигурност между Република България и Квебек, в сила от 01.09.2020 г.

От 01.09.2020 г. е в сила Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република Българияи и Квебек (обн. „Държавен вестник“, бр. 76 от 28.08.2020 г.).