- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Приложимо осигурително законодателство по новата Спогодба между Република България и Република Азербайджан

От 04.05.2020 г. е в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан (обн. „Държавен вестник“, бр. 47 от 22.05.2020 г.).