Принтиране

Преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2022 година

Автор: НОИ,
В Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО) е създадена нова разпоредба, с която е регламентирано преизчисляването на пенсиите за трудова дейност от 01.10.2022 г.