Принтиране

Преглед на промените в социалното и здравното осигуряване за 2021 година

Автор: Вержиния Заркова,
Измененията и допълненията на Кодекса за социално осигуряване (КСО) са приети с § 8 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2021 г. Законът е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 103 от 04.12.2020 г. По-голямата част от измененията и допълненията на кодекса касаят пенсионното осигуряване и работата […]