Принтиране

Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година

Автор: Елка Димитрова,
С Постановление № 217 на Министерския съвет от 17.08.2020 г. (обн. „Държавен вестник“, бр. 74 от 21.08.2020 г.) са приети изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).