- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени в края на април 2021 година

С Постановление № 176 на Министерския съвет от 29.04.2021 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 37 от 07.05.2021 г., са приети изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).