Принтиране

Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, извършени в края на април 2021 година

Автор: Елка Атанасова,
С Постановление № 176 на Министерския съвет от 29.04.2021 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 37 от 07.05.2021 г., са приети изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).