Принтиране

Преглед на промените в Наредба № Н-13 за подаването и съхранението на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица

Автор: Вержиния Заркова,
Измененията и допълненията на Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица са обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 10 от 05.02.2021 г. и влизат в сила от 01.01.2021 г.