Принтиране

Преглед на промените при пенсиите от 1 юли и от 1 октомври 2022 година

Автор: Ивайло Иванов,
На 28 юни тази година Народното събрание на Република България прие Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 51 от 01.07.2022 г.