Принтиране

Преглед на последните промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., във връзка с паричните обезщетения за безработица

Автор: Красимира Атанасова,
В „Държавен вестник“, бр. 84 от 29.09.2020 г., бе обнародван Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗИЗБДОО) за 2020 г.