- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на последните промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Вече са в сила промените в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 72 от 14.08.2020 г.