- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Правото на избор за промяна на осигуряването и условията за неговото упражняване

През 2000 г. в пенсионното ни законодателство беше въведено задължението за осигуряване в специално създадените за целта универсални пенсионни фондове (УПФ), управлявани от пенсионноосигурителни дружества (ПОД).