Принтиране

Правото на избор за промяна на осигуряването и условията за неговото упражняване

Автор: Бисер Петков,
През 2000 г. в пенсионното ни законодателство беше въведено задължението за осигуряване в специално създадените за целта универсални пенсионни фондове (УПФ), управлявани от пенсионноосигурителни дружества (ПОД).