Принтиране

Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица от упълномощено лице

Автор: НОИ,
ВЪПРОС: „Може ли заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица да се подаде от упълномощено лице?“