Принтиране

Отпускане и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Автор: НОИ,
Какви видове обезщетения и помощи се изплащат от държавното обществено осигуряване? Парични обезщетения за: Временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване […]