Принтиране

Отпускане и изплащане на гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Автор: Мариана Тодорова,
В сложната икономическа и политическа ситуация, в която се намираме, все повече фирми изпадат в несъстоятелност или започват процес по ликвидация, вследствие на което работодателят прекратява правоотношенията със своите работници и служители.