- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Относно изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии

Изчисляването на индивидуалния коефициент при отпускане на пенсии, свързани с трудова дейност, от Националния осигурителен институт (НОИ) се реализира за всички осигурени лица при стриктно спазване на нормативно установените правила.