Принтиране

Особености при осигуряването на самоосигуряващите се лица

Автор: Вержиния Заркова,
Редът и начинът за провеждане на държавното обществено осигуряване от самоосигуряващите се лица е регламентиран в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.