Принтиране

Основни промени в Закона за бюджета на ДОО за 2022 година и удължаване на действието му

Автор: Катя Петрова
През юни 2023 г., поради факта, че все още не е приет Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., с цел осигуряване финансирането на държавните и общински структури, както и изплащането на пенсиите в осъвременените им през 2022 г. размери, бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.