Принтиране

Основни акценти в Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2021 г., Закона за бюджета на ДОО за 2021 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г., влияещи върху прилагането на осигурителното законодателство

Автор: Катя Петрова,
Съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.